Studie parkovacích stání, Obecní úřad – BALAKOM, Komárov u Opavy

Předmět studie:
Zpracování variantního řešení organizace dopravy a parkování na zpevněné ploše před vjezdem a uvnitř areálu společnosti BALAKOM u Obecního úřadu v Komárově u Opavy.
Rok zpracování: 2006
Objednatel: Obecní úřad Komárov
 

Rozšíření silnice ul. Obecní a Vávrovická

Předmět studie:
Prověření připojení ul. Obecní na silnici I/57, uspořádání stykové křižovatky s případným doplněním odbočovacích pruhů
a návrh šířkového uspořádaní obslužných komunikací shodně s novým propojením ulic Obecní a Vávrovická.

Rok zpracování: 2010
Objednatel: Statutární město Opava