Úprava zpevněné plochy za hasičskou zbrojnicí

Předmět projektové dokumentace:
Návrh stavebních úprav stávající zpevně plochy za hasičskou zbrojnicí v Komárově u Opavy. Požadavkem investora bylo ízení odstavných ploch pro osobní vozidla a zpevně stávající plochy pro pojíždě vozidel zajišťujících zásobování obchodního střediska TEMPO a odvoz komunálního odpadu.
Odevzdáno: 2013
Realizace: 2013
Investiční náklady: 500.000
Investor: Úřad městské části Opava - Komárov

Tyršův stadion - příjezdová komunikace

Předmět projektové dokumentace:
Návrh rekonstrukce stávající íjezdové komunikace k tělocvičně na Tyršově stadionu v Opavě . nového veřejného osvětlení.
Byl řešen úsek íjezdové komunikace od napojení na komunikaci ul. B. mcové po garáž údržbových vozidel, . napojení
na atletickou dráhu stadionu. Celková délka opravované íjezdové komunikace činila cca 200 m.

Odevzdáno: 2011
Realizace: 2011
Investič náklady: 2,2 mil. Kč
Objednatel: Statutární sto Opava

Zastávky MHD - Přístřešky, Opava

Předmět projektové dokumentace:
Návrh umístě přístřešků pro cestující na zastávkách MHD v Opavě, na základě provedeného ítání nastupujících osob
na jednotlivých zastávkách. Z tohoto průzkumu bylo vybráno 12 zastávek s nejvyšším počtem čekajících osob.

Odevzdáno: 2010
Realizace: 2010
Investič náklady: 2 mil.
Objednatel: Statutární sto Opava
    

Sportovní areál

Předmět projektové dokumentace:
Předmětem projektové dokumentace byl návrh terénních úprav a zpevněných ploch sportovního areálu v obci Svatoňovice. Objednatel projektu požadoval vypracování projektu na zhotovení hřiště s travnatým povrchem (využitelné např. pro kopanou), na zhotovení menšího hřiště s asfaltovým krytem (využitelné např. pro košíkovou, odbíjenou, tenis) a na zhotoveni dráhy s asfaltovým krytem, vhodné pro pohyb na in-line bruslích i na běhání.
Odevzdáno: 2009
Realizace: 2011
Investiční náklady: 3,0 mil.
Objednatel: Obec Svatoňovice

Chodníky ulice Bohumínská, Ostrava

Předmět projektové dokumentace:
Návrh rekonstrukce chodníků podél komunikace ulice Bohumínské v Ostravě, v prostoru mezi ulicí 28. října (Sýkorovým mostem) a ulicí Dědičnou (cca 950 m). Navržena výměna krytů . podkladních vrstev, záhonových obrubníků a provedení bezbariérových obrubníků nástupních hran zastávek.
Odevzdáno: 2009
Realizace: 2009
Investiční náklady: 6 mil.
Objednatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava